Access veritabanına bağlanmak ve sql komutlarını çalıştırmak

Oledb nedir?

Sql server haricindeki veritabanlarına (Access ve diğer veritabanları) bağlanmak için kullanılan bir arabirimdir.

Oledbconnection: Bir veri kaynağına bağlantı oluşturmak için;

Oledbcommand: Sql komutlarını çalıştırmak için;

OledbDatareader: Veri kaynağından verileri okumak için kullanılır.

Bu sınıfları kullanmak için aşağıdaki namespaceleri eklemek gerekmektedir.

using System.Data.OleDb;

using System.Data;

insert,update,delete gibi komutları çalıştırmak için;

OleDbConnection db_baglanti;    

db_baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA Source=” + Server.MapPath(“~/App_Data/veritabanim34.mdb”));

//üstteki kodlar ile db_baglanti nesnesi tanımlanıp provider ve veritabanı yolu belirtilmektedir. 

db_baglanti.Open();

//veritabanına bağlantı gerçekleştirilmektedir. 

OleDbCommand db_komut;

string sql= “insert into tablom(adi,soyadi) values(‘deneme ad’,’deneme soyad’)”;

db_komut = new OleDbCommand();

//db_komut adlı bir command nesnesi oluşturuluyor. 

db_komut.commandText=”insert into tablom(adi,soyadi) values(‘deneme ad’,’deneme soyad’)”;

db_komut.connection=db_baglanti;

db_komut.ExecuteNonQuery();

//komut çalıştırılır. Geriye değer dönmeyeceği için ExecuteNonQuery kullanılır. 

db_baglanti.Close();

//Veritabanı kapatılır.

Select komutu çalıştırıp datareader ile veritabanından veri okumak;

OleDbConnection db_baglanti;

db_baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA Source=” + Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));

db_baglanti.Open();

OleDbCommand db_komut;

db_komut = new OleDbCommand();

db_komut.connection=db_baglanti;

db_komut.commandtext=”Select * from tablo”;

OleDbDataReader alinan_veri;

alinan_veri = db_komut.ExecuteReader(); //geriye değer öneceği için executereader kullanılıyor.

while (alinan_veri.Read())

{

Label1.Text =Label1.Text+ (alinan_veri[“alanadi”]+”<br />”); //değerler sırasıyla label1’e yazdırılıyor.

}

db_baglanti.Close(); //veritabanı kapatılıyor

Gelen arama terimleri:

 • OleDbConnection kullanımı
 • access veritabanı komutları
 • access from komutu
 • access komut ile tablo açma
 • access ve sql
 • veritabanı ve sunucuya baglanmak için kodlar

“Access veritabanına bağlanmak ve sql komutlarını çalıştırmak” için 2 cevap

 1. Batuhan diyor ki:

  yararlı buldum çok teşekkürler abi

 2. yusuf diyor ki:

  gerçekten faydalı yararlı teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir