Android shared preferences kullanımı, veri kaydetme ve çağırma

Arif Ceylan/ Aralık 9, 2013/ Android Programlama/ 2 comments

Shared preferences ile küçük çaplı verileri kaydedebilirsiniz. Genelde programların ayarlar bölümündeki veriler ve seçenekler shared preferences ile kaydedilmektedir. Bunun için veritabanı kullanımına gerek yoktur.

Öncelikle yeni bir proje oluşturuyorum.

Projemi oluşturduktan sonra layoutuma örnek için nesneleri ekliyorum.

Adı ve soyadı bilgisini tutan bir örnek yapalım. editTextlerimizin adı sırasıyla editAdi ve editSoyadi olsun.

Butonumun adı da btnKaydet.

Gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra editor nesnesinden verileri kaydedebilirim.

Her tipte kayıt yapılabilmekte. Şu an String tipinde kayıt işlemi yapacağız.

komutları ile bilgileri kaydediyorum. Sonrasında editor.commit() ile de veriler commit edilmeli.

Okurken de ;

Şeklinde okuyabilirim. Birinci anahtarın adı. İkincisi de eğer değer yoksa, kayıt yapılmamışsa değişkenin alacağı değer.

Kaydedip projeyi yeniden çalıştırdığımda da veriler kaybedilmemekte.

Proje butona tıklayınca verileri kaydetmektedir. Programın ilk açılışında da bilgileri almaktadır.

Activity nin tam kodu;

İyi çalışmalar.

2 Comments

  1. teşekkür ederim

  2. Teşekkürler hocam.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*