Android veritabanındaki tabloya kayıt girme, kayıtları gösterme

Arif Ceylan/ Mayıs 7, 2012/ Android Programlama/ 0 comments

Bir önceki uygulamamızda veritabanını oluşturmuştuk. Şimdi de verileri kaydedelim ve tablomuzdaki kayıtları gösterelim.

Main.xmli yukarıdaki gibi düzenliyoruz. Edittextlerin adı txtadi ve txtsoyadi.

Butonumuzun adı kaydetbuton…

Largotext yazan textviewimizin adı da sonuc. (sağ tıklayıp edit id ile isimlerini değiştirebilirsiniz)

Aşağıdaki kodları yazıyoruz. Kodların açıklamalarını altına yazdım.

Kayıt girme işlemi tamam. Göstermesini yapalım. Kodları aşağıdaki gibi düzenliyoruz. Açıklamalarını yazdım.


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*