Asp.net C#’ta md5 ile şifreleme

Arif Ceylan/ Mart 14, 2012/ VS 2010 Asp.net ve C#/ 0 comments

String bir değeri md5 ile şifrelemek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz.

Tabi önce formumuza gerekli namespaceleri ekleyelim. Ekleyeceğimiz namespaceler;

Örnek amaçlı formumuza textbox, button, label ekleyelim.

Fonksiyonumuz;

Button1in click olayında aşağıdaki gibi kullanıyoruz.

Sonuç:

 

Gelen arama terimleri:

  • asp net md5 şifreleme

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*