express 4 generator ile socket kullanımı

Arif Ceylan/ Şubat 5, 2015/ nodejs/ 0 comments

Express 4 için express-generatorle oluşturulmuş projede socket kullanımı için bin klasöründeki www dosyasına io ekleyebilirsiniz.

www dosyasının içerisinde yaptığım düzeltmenin kodları;

socket tarafına ekleyeceğimiz kodlar bunlar. Burada kodlara dikkat ederek ekleyin. server.listen ve dinleme kodları zaten vardı. Eklediklerim var io lu kısım ve io.on connection kısmı…

client tarafında ejb kullanıyorum. express generatorle oluşturulmuş projede port olarak da standart 3000’i kullanıyor. Değiştirirseniz client tarafındaki portu da değiştirmelisiniz.

soket dinleme kodları da socket.io sitesinden alınmıştır. İstediğiniz şekilde düzenleme yapabilirsiniz.

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*