Html5 canvas maske kullanımı

Arif Ceylan/ Aralık 17, 2014/ HTML/ 0 comments

Html5 canvas ile bir resim çağırarak o resme dairesel bir maske uygulayacağız.

öncelikle canvasımızı yazalım.

kenarlık vermek için style tanımladım.

şimdi javascript kodlarımızı yazalım.

açıklamalarını karşılarına yazdım.

Örnek uygulama linki

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*