Html5 canvas restore ve save fonksiyonları ne işe yarar?

Arif Ceylan/ Aralık 17, 2014/ HTML/ 0 comments

html5 canvas içerisinde kullandığımız restore ve save komutları o anki durumu kaydetmek ve çağırmak için kullanılır.

Bir örnekle açıklayayım.

Yukarıdaki örnekte canvas ve context tanımlanmakta. Daha sonrasında fillstyle a kırmızı renk tanımlanmaktadır. Örneğin bu tanımlamadan sonra dikdörtgen çizmeye kalksak kırmızı çizecektir. Daha sonra fillstyle a mavi tanımlanmaktadır. Ve bu tanımlama save metodu ile kaydedilmektedir.

Sonrasında fillstyle a yeşil tanımlanmaktadır. Burdan sonrasında restore komutu çalıştırdığımız için save komutunun uygulandığı duruma geri dönecektir. Yani sonraki komutta çizilen dikdörtgen yeşil renkte değil mavi renkte olacaktır. Style kaydedilmiş, daha sonrasında o style a geri dönülmüştür.

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*