Image upload ve resize sınıfı ve kullanımı

Arif Ceylan/ Ocak 18, 2012/ VS 2010 Asp.net ve C#/ 0 comments

internetten bulduğum bir image upload sınıfı ve kullanımı;

Öncelikle yeni bir sınıf oluşturuyoruz. Website->Add new item->Class.

Sınıfın adı : imageResize olacak.

oluşturduğumuz classa aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.

Classımızı oluşturduk. şimdi nasıl kullanıldığını görelim.

Sayfamıza geliyoruz ve bu classı kullanmak için gerekli olan namespace i ekliyoruz.

using TestWeb;

 

 

6 karakterli random sayı ürettiriyorum. resmi bu rastgele sayının adıyla kaydedecek. kendi adıyla kaydetmesini istiyorsanız dosyaadi yazan bölümde fileupload1.filename komutunu kullanabilirsiniz..

Kaydedilecek klasörler ve boyutları kodlarda saklı. birincisinde 400 pixel genişlikle resimler klasörüne kaydediliyor, ikincisinde de 1024 pixel genişlikte resimbuyuk klasörüne kaydediyor.

iki ayrı klasöre kaydettirdim thumb ve büyük boyut olarak. isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

resim isimlerini veritabanına kaydettirip güzel yönetilebilir bir fotoğraf galerisi oluşturmak mümkün…

Kolay gelsin.

Gelen arama terimleri:

  • image resizer kullanm

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*