Insert, Update, Delete işlemleri

Insert kullanımı;

Veritabanındaki bir tabloya veri ekleme işlemi için insert komutu kullanılmaktadır.

Kullanımı ;

Insert tablo_adi(alanlar) values(‘değerler’);

Ogrenci isimli tabloda adi, soyadi ve sinifid alanlarına veri eklemek için gereken kod;

insert ogrenci(adi,soyadi,sinifid) values(‘Ahmet’,’Çakır’,3);  // sinifid alanı sayı türünde olduğu için tırnak içerisinde yazılmamıştır.

Update kullanımı;

Tablodaki verilerde güncelleme yapmak için kullanılır.

Kullanımı;

Update tabloadi set alan1=’deger’,alan2=’deger’…  //bu işlem tablodaki bütün veriler üzerinde değişiklik yapar. istenilen kayıtlarda güncelleme yapmak için where deyimi kullanılmalıdır

Örneğin;

Update ogrenci set adi=’arif’, soyadi=’ceylan’ where id=5;   // idsi 5 olan kayıtta adı alanını ve soyadı alanını günceller.

Delete kullanımı;

Tabloda silme işlemi yapar.

Delete from tabloadi şeklinde kullanılır.

Örnek;

Delete from ogrenci where adi=’ayşe’;    //Adı Ayşe olan öğrencileri siler.

Gelen arama terimleri:

  • sql kodlar
  • Delete Insert veya Update işlemleri etkinleştirilmedikçe LinqDataSource LinqDataSource1 tarafından Select özelliği desteklenmez
  • insert update delete
  • java insert kullanımı
  • VİSUAL Studio da insert update delete veritabanı işlemleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir