Node js socket.io sadece belirli kullanıcılara veri göndermek

Arif Ceylan/ Aralık 20, 2014/ nodejs/ 0 comments

Nodejsle yaptığım sohbet uygulamasında sunucu bağlanan herkese mesajları göndermektedir.

Sadece istenilen kullanıcı veya kullanıcılara mesaj göndermek için socket.id yi ve oda (socket.join) mantığını kullanabiliriz.

Bu şekilde arif adlı odaya join edilmektedir. Veriyi emit etmek için de

komutlarını kullanabiliriz.

Aşağıdaki linkte bu yapıya benzer örnekler sunulmaktadır.

http://sideeffect.kr:8005/

 

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*