Nodejs tcp server ve java tcp client haberleşmesi

Arif Ceylan/ Ocak 4, 2014/ nodejs/ 0 comments

Bir projede kullanmak üzere nodejs tcp server ile haberleşen java uygulamasına ihtiyacım oldu.
Nodejs tcp server kodları ve bağlanıp veri gönderen java uygulamasının kodu aşağıda…

Node js için a.js

javaServer.listen(javaPort);

Java Uygulaması.
Client.java

Gelen arama terimleri:

  • nodejs server

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">
*
*