Htmlye giriş

HTML (Hyper Text Markup Language-Zengin Metin işaret dili) web sayfalarında kullanılan, web sayfalarının içeriklerini görüntülemek için kullanılan bir dildir.