Access veritabanına bağlanmak ve sql komutlarını çalıştırmak

Arif Ceylan/ Ocak 18, 2012/ VS 2010 Asp.net C#-Access Veri Tabanı/ 2 comments

Oledb nedir?

Sql server haricindeki veritabanlarına (Access ve diğer veritabanları) bağlanmak için kullanılan bir arabirimdir.

Oledbconnection: Bir veri kaynağına bağlantı oluşturmak için;

Oledbcommand: Sql komutlarını çalıştırmak için;

OledbDatareader: Veri kaynağından verileri okumak için kullanılır.

Bu sınıfları kullanmak için aşağıdaki namespaceleri eklemek gerekmektedir.

using System.Data.OleDb;

using System.Data;

insert,update,delete gibi komutları çalıştırmak için;

OleDbConnection db_baglanti;    

db_baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA Source=” + Server.MapPath(“~/App_Data/veritabanim34.mdb”));

//üstteki kodlar ile db_baglanti nesnesi tanımlanıp provider ve veritabanı yolu belirtilmektedir. 

db_baglanti.Open();

//veritabanına bağlantı gerçekleştirilmektedir. 

OleDbCommand db_komut;

string sql= “insert into tablom(adi,soyadi) values(‘deneme ad’,’deneme soyad’)”;

db_komut = new OleDbCommand();

//db_komut adlı bir command nesnesi oluşturuluyor. 

db_komut.commandText=”insert into tablom(adi,soyadi) values(‘deneme ad’,’deneme soyad’)”;

db_komut.connection=db_baglanti;

db_komut.ExecuteNonQuery();

//komut çalıştırılır. Geriye değer dönmeyeceği için ExecuteNonQuery kullanılır. 

db_baglanti.Close();

//Veritabanı kapatılır.

Select komutu çalıştırıp datareader ile veritabanından veri okumak;

OleDbConnection db_baglanti;

db_baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA Source=” + Server.MapPath(“~/App_Data/veritabani.mdb”));

db_baglanti.Open();

OleDbCommand db_komut;

db_komut = new OleDbCommand();

db_komut.connection=db_baglanti;

db_komut.commandtext=”Select * from tablo”;

OleDbDataReader alinan_veri;

alinan_veri = db_komut.ExecuteReader(); //geriye değer öneceği için executereader kullanılıyor.

while (alinan_veri.Read())

{

Label1.Text =Label1.Text+ (alinan_veri[“alanadi”]+”<br />”); //değerler sırasıyla label1’e yazdırılıyor.

}

db_baglanti.Close(); //veritabanı kapatılıyor

Gelen arama terimleri:

  • OleDbConnection kullanımı
  • access veritabanı komutları
Share this Post

2 Comments

  1. yararlı buldum çok teşekkürler abi

  2. gerçekten faydalı yararlı teşekkürler

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*