Android Sqlite veritabanı ve tablo oluşturma

Arif Ceylan/ Mayıs 7, 2012/ Android Programlama/ 1 comments

Yeni bir proje açıyoruz.

Projemizde ilk önce veritabanını oluşturan bir class oluşturacağız. Bu class sqliteopenhelper üst classından extend edilecek. Veritabanını ve tablomuzu oluşturan classımızı oluşturalım.

Projemizde src klasöründeki paketimize sağ tıklayıp yeni bir class ekliyoruz.

Oluşturulan classı SqLiteOpenHelper üst classından extend ediyoruz.

Extend ettikten sonra oncreate ve onupgrade methodlarını oluşturacağız. Source menüsündeki override-implements e tıklıyoruz ve otomatik olarak methodlarımızı oluşturuyoruz.

Açılan menüde oncreate ve onupgrade seçili olacak.

Ok düğmesine tıklıyoruz.

Vtolusturun altını çizdi. Veritabanının adının ve bazı özelliklerinin belirtilmesi için constructor eklenmesi gerekiyor. Vtolusturun üzerine fareyi getirdiğinizde add constructoru göreceksiniz.

Daha sonra oluşturulan super methodunun içerisinde veritabanı ismini, ve versiyonunu ekliyoruz. Veritabanımızın ismi vtarif, versiyonu da 1.

Dilerseniz üstteki parametreleri silebilirsiniz. Çünkü name, factory ve versiyonu otomatik olarak altta biz yazdık, parametreyi kullanmadık.

Oncreate methodunda veritabanındaki tablomuzu oluşturan sql kodlarımızı yazacağız. Eğer tablo oluşturabileceğiniz sql komutları hakkında bilginiz yoksa mozilla firefoxun sqlite eklentisini kullanabilirsiniz. Tabloyu görsel olarak oluşturuyorsunuz ve size kodlarını veriyor.

Mozilla firefoxun sqlite manager eklentisinden bir görünüm

Tablomuzu oluşturan sql kodlarını db.execsql(sql); methodunu kullanarak yazacağız.

Daha sonraki sürümlerde veritabanı güncellenirken çalışacak olan method da onupgrade methodudur. Oraya da tablomuzu kaldıran sql komutunu yazacağız.

Tablomuzu drop edip ortadan kaldırıyoruz ve yeniden create ettiriyoruz. (upgrade durumunda)

Kodların tamamı;

package com.ceylan.veritabani;

import android.content.Context;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory;

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

public class vtolustur extends SQLiteOpenHelper {
	public vtolustur(Context context, String name, CursorFactory factory,

			int version) {

		super(context, "vtarif", null, 1);

		//www.arifceylan.com

		// TODO Auto-generated constructor stub

	}
	@Override

	public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

		// TODO Auto-generated method stub

		db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS ogrenci (id INTEGER PRIMARY KEY  NOT NULL  UNIQUE , adi VARCHAR, soyadi VARCHAR, telefon VARCHAR);");

	}
	@Override

	public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

		// TODO Auto-generated method stub

		db.execSQL("DROP TABLE IF EXIST ogrenci;");

		onCreate(db);

	}

}

 

Veritabanı projeniz ilk çalıştığında oluşacak. Bir sonraki derste veritabanına kayıt yapmayı ve göstermeyi anlatacağım.

İyi çalışmalar.

Gelen arama terimleri:

  • ANDROİD VERİTABANI
  • android veritabanı oluşturma
  • sqlite mozilla
  • sqlite tablo oluşturma
  • android sqlite
  • android veri tabanı
Share this Post

1 Comment

  1. Hocam elinize sağlık çok yararlı oldu.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*