Body Etiketi, Görünüm Etiketleri

Arif Ceylan/ Ocak 18, 2012/ HTML/ 0 comments

<BODY>

HTML belgesinin gözüken içeriği burada yer alır. Buraya metinler, resimler, listeler vb.her türlü HTML nesnesi yerleştirilebilir.

Kullanılacak parametreler Görevi

Bgcolor         : Arka plan rengini belirler.

Background : Arka planda kullanılmak istenen resmi belirler.

Link              : Sayfadaki linklerin rengini belirler.

Alink            : Linke tıklandığındaki rengi belirler.

Vlink            : Daha önce ziyaret edilmiş linklerin rengini belirler.

Örnek;

<body bgcolor=”red” link=”yellow”>

içerikler

</body>


 

<b> Aradaki metni koyu (bold) yazar.(W3c standartlarından çıkarılmıştır. <strong> komutunu kullanabilirsiniz.

Bilişim <b>Teknolojileri</b> Bölümü (Bilişim Teknolojileri Bölümü şeklinde yazar)

<b>Web Tasarım</b> Dersi (Web Tasarım Dersi)

<strong> koyu yazı</strong>

 

<u> Aradaki metni altı çizili (underline) olarak yazar.

 

Bilişim <u>Teknolojileri</u> Bölümü (Bilişim Teknolojileri Bölümü)

<u>Web Tasarım</u> Dersi

 

 <i> Aradaki metni eğik (italic) yazar.


 

Aşağıdaki iki etiketin diğer etiketlerden farklı olarak açılıp kapanmasına gerek yoktur. tek başına kullanılabilir.

<br /> HTML’de metinleri yazarken kullandığımız editörde bir alt satıra geçmek için enter tuşunu kullanırız. Fakat HTML dilinde bunun hiçbir anlamı yoktur. Tüm kodları ve metinleri tek satırda dahi yazsanız tarayıcı açısından farketmeyecektir. Bu yüzden metinleri bölmek, yani ikinci satıra atmak için <br> etiketini kullanıyoruz.

<hr/> yatay çizgi ekler.

Örnek;

Arif ceylan<br/> deneme<hr/>

Çıktısı;

Arif CEYLAN

deneme


<P> Aradaki metne paragraf özelliği kazandırır. Sonlandırıldığında, takip eden metin bir satır boşluk bırakılarak ve satır başına yazılır.


 

BAĞLANTI (KÖPRÜ) OLUŞTURMA

Bir WEB sitesinde altı çizili olarak bir takım kelimeler görmüşüzdür. Bu altı çizili kelimelerin üstüne gelince fare şekil değiştirip bir el şekline dönüşmektedir. Bunun anlamı kelimeye tıkladığınızda kelimeyle ilgili bir başka WEB sayfasına gideceğidir. HTML’nin bu görevini yerine getirmesini sağlayan etiket <a>’dir. Dokümanınızdan başka dokümana bağlantı yapabilmek için:

1)  Etiketi giriniz. (Kısaca ilk satıra <a> yazınız)

2) Hangi dokümana geçiş yapmak istiyorsanız href parametresine değerini yazınız. HREF=”dosyaismi”

3) Bu dokümanı ekranda hangi isimle göstermek istediğinizi belirtiniz.

4)  Etiketi kapatınız. </a>

Örnek : <a href=”http://www.google.com”>google’a git</a>

Tıklanan linkin nerede açılacağını belirtmek için target parametresini kullanabiliriz. Yeni sayfada açmak için;.

Örnek : <a href=http://www.google.com target=”blank”>google’a git</a>

Siteye değilde bir resme nasıl bağlanacağız?(dikkat resim aynı klasörde olmalı)

<a href=”meb.jpg”>meb resmine bağlan</a>

Başka bir sayfaya bağlanmak için

<a href=”Deneme.html”>Deneme sayfasına git</a>

Linki ziyaret ettikten sonra renginin değişmesi için (ziyaretten sonra kırmızı olsun)

<body bg color=”blue” vlink=”red”>    vlink : visited link.Ziyaret edilmiş sayfa


 

Resim ekleme

<img src=”meb.gif” width=”200px”> img etiketini kapatmaya gerek yoktur. Komut nereye eklenirse resmi oraya ekler.

 

 


Listeleme Etiketleri
HTML tag’ları kullanarak sayfa içerisinde otomatik olarak numaralandırılan ve sıralandırılan listeler hazırlamak çok kolaydır. Dokümanların göze hoş görünmelerini sağlamak amacıyla listeler yaygın olarak kullanılır. CSS ile biçimlendirilerek güzel görünümler elde edilebilir.
2.2.1. <OL>
Sıralı liste oluşturmak için kullanılır. Sıralı listelerden kastımız kelime ya da cümlelerinizi ya da herhangi bir şeyi numaralı, alfabetik, roma rakamlı olarak sıralı göstermektir. Liste içine alınacak metinler <ol>…</ol> etiketleri arasına alınarak yazılır. Bu etiketler listenin başladığını ve bittiğini belirtir.
<ol> etiketine parametreler ekleyebiliyoruz.
Type parametresi listemizin rakamla mı harfle mi başlayacağını belirler.
<ol type=”1”> sıralama 1,2,3,…şeklinde gider
<ol type=”a”> sıralama a,b,c,…Şeklinde gider
start ise hangi rakam/harfle başlayacağını
Start değeri her zaman bir sayı olmalıdır. Yani sırayı alfabe olarak atamak ve “e” den
başlamak istersek start değerini “e” değil “4”, type değerini de küçük “a” yapmalıyız.
<ol type=”1” start=”10”> sıralama 10’uncu rakamdan başlar.Yani,10,11,12 gibi
<ol type=”a” start=”4”> sıralama 4’üncü harften başlar. Yani a) b) c) değil de d) e) f) gibi.
Type parametresinde kullanabileceğimiz değerler şunlar olabilir; sayılar, harfler
(küçük/büyük) ve romen rakamları (i,ii,iii gibi)
<UL>
Listeleme yaparken maddelerin başına harf, rakam gibi unsurlar yerine küçük yuvarlaklar, kareler(madde işareti) yerleştirmek için <ul> etiketini kullanıyoruz
<LI>
<li> etiketi ingilizce “liste elemanı” anlamına gelen ‘list item’ kelimesinin kısaltılmışıdır. Yukarıda anlatmış olduğumuz <ol> ve <ul> etiketleri tek başına kullanılmaz
sırayı belirtmek için de <li> imi ile birlikte kullanılır. Yani sıralanacak olan ifadenin başına <li> getirilir.
<ol>
<li>Ahmet</li>
<li>Hasan</li>
<li>Veli</li>
</ol>
<ul>
<li>Ahmet</li>
<li>Hasan</li>
<li>Veli</li>
</ul>
Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*