Model, View, Controller, razor ve Visual Studio 2010’da yeni bir MVC 3 projesi oluşturma

MVC adı Model – View- Controller ın birleşmesinden oluşmaktadır. Model: Model uygulamadaki veritabanındaki verileri çekme yöntemlerinin bulunduğu bölümdür. View: Verilerin, uygulamanın görünüm bölümüdür. Uygulamada kullanıcılara sunulacak görüntüler burada bulunur. Controller: Model ile View arasındaki ilişki kontrollerini yapan, genel olarak program kodlarının bulunduğu, uygulamayı yönlendiren bölümdür.

MVC Nedir? Bazı avantaj ve dezavantajları

MVC(Model-View-Controller) aslında çok eski bir teknoloji olmasına rağmen Microsoft yakın zamanda ürünlerinde kullanmaya başlamıştır. Web forms ile geliştirilen uygulamalardaki dezavantajları gideren ve yeni avantajlar getiren bir yapı sunmaktadır. Avantajlardan bazıları; Gelen arama terimleri:mvc nedirasp net mvc nedirmvc avantajlarımvc nedir c#asp nin avantajlar? ve dezavantajlar?