Sql nedir? Neler yapılır?

SQL = Structered Query Language(Yapılandırılmış Sorgu Dili) Veritabanları üzerinde tablolar oluşturma, silme, düzenleme, verileri çekme, filtreleme, veriler ekleme, düzenleme, silme işlemlerinin yapılması için kullanılan bir dildir. Sorgu: Sql komutlarının bir cümle olarak yazılması sorguları oluşturur.  Gelen arama terimleri:sql ile neler yapılabilir