Gridview’e kodla veri doldurma.

OleDbConnection db_baglanti = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” + Server.MapPath(“~/App_Data/vt.mdb”)); db_baglanti.Open(); OleDbCommand db_komut = new OleDbCommand(); db_komut.CommandText = “select * from duyurular”; db_komut.Connection = db_baglanti; OleDbDataReader dr = db_komut.ExecuteReader(); GridView1.DataSource = dr; GridView1.DataBind(); Gelen arama terimleri:gridview doldurmaasp net gridview doldurmac# gridview doldurmac# grid doldurma

Access veritabanına bağlanmak ve sql komutlarını çalıştırmak

Oledb nedir? Sql server haricindeki veritabanlarına (Access ve diğer veritabanları) bağlanmak için kullanılan bir arabirimdir. Oledbconnection: Bir veri kaynağına bağlantı oluşturmak için; Oledbcommand: Sql komutlarını çalıştırmak için; OledbDatareader: Veri kaynağından verileri okumak için kullanılır. Gelen arama terimleri:OleDbConnection kullanımıaccess veritabanı komutları