Html5 canvas maske kullanımı

Arif Ceylan/ Aralık 17, 2014/ HTML/ 0 comments

Html5 canvas ile bir resim çağırarak o resme dairesel bir maske uygulayacağız.

öncelikle canvasımızı yazalım.

<canvas id="arif" width="400px" height="400px" style="border:1px solid #000">canvas desteklemeyen tarayıcı</canvas>

kenarlık vermek için style tanımladım.

şimdi javascript kodlarımızı yazalım.

var canv=document.getElementById("arif");//canvasımızı tanımlıyoruz
var ctx=canv.getContext("2d");//2d context oluşturuyoruz. 
var img=document.createElement("img");//img elementi oluşturuyoruz(create)
img.onload=function(){ //resim yüklendiğinde çalışacak fonksiyon
  
  ctx.save();//ctxin durumunu kaydediyoruz. Daha sonra burdaki haline çevireceğiz. 
  ctx.beginPath(); //yol başlangıcı tanımlıyoruz
  ctx.arc(106, 77, 55, 0, Math.PI * 2, false); //daire çiziyoruz
 
  // Oluşturduğumuz şekle göre kırpma işlemi yapacağız. 
  ctx.clip();
  //imgyi çizdiriyoruz. 
  ctx.drawImage(img, 0, 0);
 
  // ctxin eski haline çeviriyoruz. 
  ctx.restore();
};
img.src = "http://i.imgur.com/wswqIxyb.jpg";//img source unu ayarlıyoruz.

açıklamalarını karşılarına yazdım.

Örnek uygulama linki

Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*