Image upload ve resize sınıfı ve kullanımı

Arif Ceylan/ Ocak 18, 2012/ VS 2010 Asp.net ve C#/ 0 comments

internetten bulduğum bir image upload sınıfı ve kullanımı;

Öncelikle yeni bir sınıf oluşturuyoruz. Website->Add new item->Class.

Sınıfın adı : imageResize olacak.

oluşturduğumuz classa aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.

using System;

using System.Drawing;

using System.Drawing.Imaging;

using System.IO;

using System.Drawing.Drawing2D;


namespace TestWeb

{


public class imageResize

{

public static byte[] ResizeFromByteArray(int MaxSideSize, Byte[] byteArrayIn, string fileName)

{

byte[] byteArray = null; // really make this an error gif

MemoryStream ms = new MemoryStream(byteArrayIn);

byteArray = imageResize.ResizeFromStream(MaxSideSize, ms, fileName);


return byteArray;

}


public static byte[] ResizeFromStream(int MaxSideSize, Stream Buffer, string fileName)

{

byte[] byteArray = null; // really make this an error gif


try

{


Bitmap bitMap = new Bitmap(Buffer);

int intOldWidth = bitMap.Width;

int intOldHeight = bitMap.Height;


int intNewWidth;

int intNewHeight;


int intMaxSide;


if (intOldWidth >= intOldHeight)

{

intMaxSide = intOldWidth;

}

else

{

intMaxSide = intOldHeight;

}


if (intMaxSide > MaxSideSize)

{

//set new width and height

double dblCoef = MaxSideSize / (double)intMaxSide;

intNewWidth = Convert.ToInt32(dblCoef * intOldWidth);

intNewHeight = Convert.ToInt32(dblCoef * intOldHeight);

}

else

{

intNewWidth = intOldWidth;

intNewHeight = intOldHeight;

}


Size ThumbNailSize = new Size(intNewWidth, intNewHeight);

System.Drawing.Image oImg = System.Drawing.Image.FromStream(Buffer);

System.Drawing.Image oThumbNail = new Bitmap(ThumbNailSize.Width, ThumbNailSize.Height);


Graphics oGraphic = Graphics.FromImage(oThumbNail);

oGraphic.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;

oGraphic.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;

oGraphic.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;

Rectangle oRectangle = new Rectangle

(0, 0, ThumbNailSize.Width, ThumbNailSize.Height);


oGraphic.DrawImage(oImg, oRectangle);


MemoryStream ms = new MemoryStream();

oThumbNail.Save(ms, ImageFormat.Jpeg);

byteArray = new byte[ms.Length];

ms.Position = 0;

ms.Read(byteArray, 0, Convert.ToInt32(ms.Length));


oGraphic.Dispose();

oImg.Dispose();

ms.Close();

ms.Dispose();

}

catch (Exception)

{

int newSize = MaxSideSize - 20;

Bitmap bitMap = new Bitmap(newSize, newSize);

Graphics g = Graphics.FromImage(bitMap);

g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Gray), new Rectangle(0, 0, newSize, newSize));


Font font = new Font("Courier", 8);

SolidBrush solidBrush = new SolidBrush(Color.Red);

g.DrawString("Failed File", font, solidBrush, 10, 5);

g.DrawString(fileName, font, solidBrush, 10, 50);


MemoryStream ms = new MemoryStream();

bitMap.Save(ms, ImageFormat.Jpeg);

byteArray = new byte[ms.Length];

ms.Position = 0;

ms.Read(byteArray, 0, Convert.ToInt32(ms.Length));


ms.Close();

ms.Dispose();

bitMap.Dispose();

solidBrush.Dispose();

g.Dispose();

font.Dispose();


}

return byteArray;

}


/// <summary>

/// Saves the resized image to specified file name and path as JPEG

/// and also returns the bytearray for any other use you may need it for

/// </summary>

/// <param name="MaxSideSize"></param>

/// <param name="Buffer"></param>

/// <param name="fileName">No Extension</param>

/// <param name="filePath">Examples: "images/dir1/dir2" or "images" or "images/dir1"</param>

/// <returns></returns>

public static byte[] SaveFromStream(int MaxSideSize, Stream Buffer, string fileName, string filePath)

{

byte[] byteArray = null; // really make this an error gif


try

{


Bitmap bitMap = new Bitmap(Buffer);

int intOldWidth = bitMap.Width;

int intOldHeight = bitMap.Height;


int intNewWidth;

int intNewHeight;


int intMaxSide;


if (intOldWidth >= intOldHeight)

{

intMaxSide = intOldWidth;

}

else

{

intMaxSide = intOldHeight;

}


if (intMaxSide > MaxSideSize)

{

//set new width and height

double dblCoef = MaxSideSize / (double)intMaxSide;

intNewWidth = Convert.ToInt32(dblCoef * intOldWidth);

intNewHeight = Convert.ToInt32(dblCoef * intOldHeight);

}

else

{

intNewWidth = intOldWidth;

intNewHeight = intOldHeight;

}


Size ThumbNailSize = new Size(intNewWidth, intNewHeight);

System.Drawing.Image oImg = System.Drawing.Image.FromStream(Buffer);

System.Drawing.Image oThumbNail = new Bitmap(ThumbNailSize.Width, ThumbNailSize.Height);


Graphics oGraphic = Graphics.FromImage(oThumbNail);

oGraphic.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;

oGraphic.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;

oGraphic.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;

Rectangle oRectangle = new Rectangle

(0, 0, ThumbNailSize.Width, ThumbNailSize.Height);


oGraphic.DrawImage(oImg, oRectangle);


//Save File

string newFileName = string.Format(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("~/{0}/{1}.jpg"), filePath, fileName);

oThumbNail.Save(newFileName, ImageFormat.Jpeg);


MemoryStream ms = new MemoryStream();

oThumbNail.Save(ms, ImageFormat.Jpeg);

byteArray = new byte[ms.Length];

ms.Position = 0;

ms.Read(byteArray, 0, Convert.ToInt32(ms.Length));


oGraphic.Dispose();

oImg.Dispose();

ms.Close();

ms.Dispose();

}

catch (Exception)

{

int newSize = MaxSideSize - 20;

Bitmap bitMap = new Bitmap(newSize, newSize);

Graphics g = Graphics.FromImage(bitMap);

g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Gray), new Rectangle(0, 0, newSize, newSize));


Font font = new Font("Courier", 8);

SolidBrush solidBrush = new SolidBrush(Color.Red);

g.DrawString("Failed To Save File or Failed File", font, solidBrush, 10, 5);

g.DrawString(fileName, font, solidBrush, 10, 50);


MemoryStream ms = new MemoryStream();

bitMap.Save(ms, ImageFormat.Jpeg);

byteArray = new byte[ms.Length];

ms.Position = 0;

ms.Read(byteArray, 0, Convert.ToInt32(ms.Length));


ms.Close();

ms.Dispose();

bitMap.Dispose();

solidBrush.Dispose();

g.Dispose();

font.Dispose();


}

return byteArray;

}

}

}

Classımızı oluşturduk. şimdi nasıl kullanıldığını görelim.

Sayfamıza geliyoruz ve bu classı kullanmak için gerekli olan namespace i ekliyoruz.

using TestWeb;

 

Random isim = new Random();

string dosyaadi=Convert.ToString(isim.Next(100000, 999999));

byte[] imgNewSave;

imgNewSave = imageResize.SaveFromStream(400, FileUpload1.PostedFile.InputStream, dosyaadi, "resimler");

imgNewSave = imageResize.SaveFromStream(1024, FileUpload1.PostedFile.InputStream, dosyaadi, "resimbuyuk");

 

6 karakterli random sayı ürettiriyorum. resmi bu rastgele sayının adıyla kaydedecek. kendi adıyla kaydetmesini istiyorsanız dosyaadi yazan bölümde fileupload1.filename komutunu kullanabilirsiniz..

Kaydedilecek klasörler ve boyutları kodlarda saklı. birincisinde 400 pixel genişlikle resimler klasörüne kaydediliyor, ikincisinde de 1024 pixel genişlikte resimbuyuk klasörüne kaydediyor.

iki ayrı klasöre kaydettirdim thumb ve büyük boyut olarak. isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

resim isimlerini veritabanına kaydettirip güzel yönetilebilir bir fotoğraf galerisi oluşturmak mümkün…

Kolay gelsin.

Gelen arama terimleri:

  • image resizer kullanm
Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*