Insert, Update, Delete işlemleri

Arif Ceylan/ Ocak 26, 2012/ Sql Kodları/ 0 comments

Insert kullanımı;

Veritabanındaki bir tabloya veri ekleme işlemi için insert komutu kullanılmaktadır.

Kullanımı ;

Insert tablo_adi(alanlar) values(‘değerler’);

Ogrenci isimli tabloda adi, soyadi ve sinifid alanlarına veri eklemek için gereken kod;

insert ogrenci(adi,soyadi,sinifid) values(‘Ahmet’,’Çakır’,3);  // sinifid alanı sayı türünde olduğu için tırnak içerisinde yazılmamıştır.

Update kullanımı;

Tablodaki verilerde güncelleme yapmak için kullanılır.

Kullanımı;

Update tabloadi set alan1=’deger’,alan2=’deger’…  //bu işlem tablodaki bütün veriler üzerinde değişiklik yapar. istenilen kayıtlarda güncelleme yapmak için where deyimi kullanılmalıdır

Örneğin;

Update ogrenci set adi=’arif’, soyadi=’ceylan’ where id=5;   // idsi 5 olan kayıtta adı alanını ve soyadı alanını günceller.

Delete kullanımı;

Tabloda silme işlemi yapar.

Delete from tabloadi şeklinde kullanılır.

Örnek;

Delete from ogrenci where adi=’ayşe’;    //Adı Ayşe olan öğrencileri siler.

Gelen arama terimleri:

  • sql kodlar
Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*