Tag Archives: express 4 ve socket.io

express 4 generator ile socket kullanımı

express 4 generator ile socket kullanımı

Express 4 için express-generatorle oluşturulmuş projede socket kullanımı için bin klasöründeki www dosyasına io ekleyebilirsiniz. www dosyasının içerisinde yaptığım düzeltmenin kodları; var server = http.createServer(app); /** * Listen on provided port, on all network interfaces. */ var io=require(‘socket.io’).listen(server); server.listen(port); server.on(‘error’, onError); server.on(‘listening’, onListening); io.on(‘connection’,function(socket){ socket.emit(‘news’, { hello: ‘world’ }); socket.on(‘my other event’, function (data) { console.log(data); }); }) socket tarafına

Read More