Tag Archives: makine öğrenmesi alt dalları

Makine Öğrenmesi nedir? Alt Dalları nelerdir?

Makine öğrenmesi yapay zekanın bir alt dalıdır. Veriler üzerinden veya deneme yanılma yöntemleriyle tahmin yürütme işlemi için gerçekleştirilen süreçtir. Bilgisayardan veriler üzerinden veya deneme yanılmayla tahmin yapması istenilir. Veriler üzerinden derken neler kastedilmektedir? Örneğin bazı zeka problemlerinde şu tarz sorular sorulmaktadır. üstteki zeka sorusunda 3 adet işlem verilmiştir ve bu işlemin nasıl yapıldığının düşünülmesi istenilmiş, 4. işlemin de sonucunun ona

Read More