Tag Archives: nodejs socketid

Node js socket.io sadece belirli kullanıcılara veri göndermek

Nodejsle yaptığım sohbet uygulamasında sunucu bağlanan herkese mesajları göndermektedir. Sadece istenilen kullanıcı veya kullanıcılara mesaj göndermek için socket.id yi ve oda (socket.join) mantığını kullanabiliriz. io.on(‘connection’, function(socket){ socket.join(‘arif’); }); Bu şekilde arif adlı odaya join edilmektedir. Veriyi emit etmek için de io.to(‘arif’).emit(‘olay’): komutlarını kullanabiliriz. Aşağıdaki linkte bu yapıya benzer örnekler sunulmaktadır. http://sideeffect.kr:8005/